Spring naar de content

Voor een toegankelijk en effectief collectief actierecht

Voor benadeelde partijen is een collectieve actie soms de enige manier om op te komen voor hun rechten en schade te verhalen op de daarvoor aansprakelijke (rechts)personen of overheid. Met de introductie van de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Acties (Wamca) is er steeds meer aandacht voor massaclaims. De rechtsontwikkeling is in volle gang en de markt groeit snel.

Collectieve acties beogen de toegang tot het recht op een effectieve manier te vergroten. Nederland loopt daarin voorop en de VVMA bestaat uit voorvechters van collectieve acties die hun steentje bijdragen om de rechtsontwikkeling in goede banen te leiden. In de discussie over collectieve acties gaat de aandacht van gedaagden (of hun vertegenwoordigers) vaak uit naar de vrees voor ongewenste neveneffecten. De VVMA wil onder meer de balans weer terugbrengen het door hen gecreëerde beeld. Dat doen we vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een eerlijke, betaalbare en efficiënte toegang tot een onafhankelijke rechter.

Lees meer over de VVMA

Bestuur

De VVMA is in 2023 opgericht door negen advocaten die gespecialiseerd zijn in het procederen in collectief verband.

Maak kennis met de bestuursleden

agenda

14/11/2024

VVMA Najaarsvergadering

De najaarsvergadering zal in het teken staan van de WAMCA-evaluatie, dus zet deze datum vast in je agenda. Het belooft een inspirerende dag te worden!
Lees verder en meld je aan

Lid worden

Ben je als advocaat gespecialiseerd in het procederen in collectief verband én doe je dat in overwegende mate aan de eisende kant?

Sluit je dan bij ons aan