Spring naar de content

Wat we doen

Collectieve procedures zijn een belangrijk instrument om recht te halen waar dat in individuele procedures niet mogelijk of zeer bezwaarlijk is. De VVMA zet zich op meerdere manieren in om een gebalanceerd debat te voeren over de ontwikkeling van het collectief actierecht, met een bijzondere focus op het tegengaan van de vaak vertragende en kostenverhogende strategie├źn van gedaagden. Daarbij laat de VVMA niet na om ook de eisende kant van collectieve acties een spiegel voor te houden.

De VVMA neemt actief deel aan het publieke debat en vertelt het eerlijke, gebalanceerde verhaal over collectieve acties. Op die manier proberen we de ongegronde vrees voor de ongewenste neveneffecten van massaclaims weg te nemen.
De VVMA bevordert de dialoog tussen de partijen die betrokken zijn bij collectieve acties, zoals consumentenbelangenorganisaties, academici en procesfinanciers.
De VVMA streeft ernaar om de praktische drempels voor collectieve acties te verlagen en belangenorganisaties te helpen bij het professionaliseren van hun organisatie.
De VVMA levert een constructieve bijdrage bij nationale en Europese wetgevingstrajecten; we komen op voor de belangen van gedupeerden en laten daarmee de stem van de eisende kant horen.
De VVMA bevordert de kennisdeling tussen onze leden met het oog op het nog effectiever kunnen beschermen van de belangen van gedupeerden.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe de VVMA zich inzet voor een toegankelijk en effectief collectief actierecht? Of wil je zelf misschien actief bijdragen aan onze missie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.